Cosentino-opplevelsen

Slide background

Styrken til
et stort team

Vårt DNA

Selvkrevende

Setter sine egne bestemte og ambisiøse mål, uten å nøye seg med minimumskravene og er alltid på jakt etter å overgå forventningene.

Inspirerende handlinger

Overføre entusiasme og en positiv holdning; påvirke andre til å maksimere sin kapasitet; og motivere teamet til å oppnå mål.

Kundepartner

Kjenne til og forstå bidraget av sitt arbeid for å oppnå tilfredshet hos kunden (ekstern og intern) og fokusere sine aktiviteter på deres behov.

Teambygging

Oppnå felles mål ved å balansere sine bidrag med de overordnede målene; promotere samarbeid aktivt ved å eliminere hindre mellom alle oppgaver og medlemmer av Cosentino; opprette et enkelt team innenfor organisasjonen.

Pålitelighet

Utføre sitt arbeid med kraft og integritet for å oppnå de satte målene, og holde ut ved hindrer eller vanskeligheter.

Innovasjon

Handle på en proaktiv måte for å lete etter og implementere kreative ideer og løsninger, identifisere og generere muligheter på ulike områder.

Lidenskap for endring

Tilpasse seg lett til nye eller endrede situasjoner, enten planlagte eller uforventede, og sette spørsmåltegn ved den etablerte orden fra et konstruktivt ståsted for å foreslå og utføre handlinger som fører til fremgang.

Global visjon

Forstå organisasjonens strategi og fokusere sine handlinger på å oppnå Cosentinos mål, vite om og evaluere til enhver tid påvirkningen av sine handlinger på prosesser og mennesker.

DIN KARRIERE STARTER HER

PROGRAM FOR UTVIKLING AV UNGDOM

Kontakt

Lidia Berbel Miralles
Lidia Berbel MirallesRecruitment Managerlmberbel@cosentino.com
Rejane Almeida Mohn
Rejane Almeida MohnHR Generalist Latamrmohn@cosentino.com
Nuria Lorenzo
Nuria LorenzoTalent Acquisition Manager, U.S. & Canadanlorenzo@cosentino.com
© Cosentino S.A. All rights reserved