Slide background

Bærekraft

Alle handlinger som utføres innen dette feltet er kontinuerlige forpliktelse for å oppnå økonomisk, sosialt og miljømessig velvære på alle områder hvor selskapet opererer og er til stede. Miljømessige utfordringer er en mulighet til å konsolidere lederskapet, og med tanke på dette vil Cosentino fortsette å implementere og utvikle de mest avanserte miljømessige administrasjonssystemene og -handlingene.

Policyer for bærekraft

Oppfordre til samkjøring, kollektivtransport for ansatte, over 2 km med sykkelveier/parkering, egne parkeringsplasser for EL-biler, gangområder, gatebelysning med svært effektiv teknologi for nye boligområder, bruk av dagslys til innendørs belysning i industribygg, blant annet.

Atmosfærekontroll

 • • Minimalisering av støvutslipp til atmosfæren under drift for levering av materialer, lagring, transport, måling og blanding av knuste og mikroniserte materialer.
 • • Filtrering av farlige organiske deler (VOCer) gjennom termisk oksidering. Spesifikke programmer for å registrere og redusere utslippslekkasjoner er på plass, og regenerative fasiliteter for termisk oksidering er til stede på alle produksjonssteder som krever dette. Dette er et system basert på bruk av varmeveksler i form av keramikkblokker som tillater forbrenning av de involverte organiske delene. De siste årene har Cosentino klart å filtrere 98% av de genererte utslippene.

Vannadministrasjon

Cosentino promoterer fornuftig bruk av vann via implementering av tiltak som forbedrer effektiviteten av bruken:

 • Gjenbruk av vann i produksjonssykluser, oppfordrer til målet om ‘null svinn’.
 • Beskyttelse og gjenoppretting av offentlig vanntilførsel og tilknyttede økosystemer.
 • Industriell behandlingsstasjon for avfallsvann for alle produksjonssteder for å gjenopprette 97% av vannet brukt i deres prosesser.

Energieffektivitet

Med mål om å redusere energiforbruket i sine industrielle prosesser og ved sine fasiliteter, har Cosentino implementert:

 • Et system for å overvåke den elektriske energien i de ulike industrielle prosessene.
 • En intensiv bruk av sammenføyd bruk: frekvenskonvertør og elektrisk induksjonsmotor for å optimalisere og minimalisere driftskostnader.
 • Bruk av vedlikeholdssystemer basert på infrarød termografi for å kontrollere effektivitet og energiytelse for de ulike produksjonsprosessene.
 • Bruk av elektriske kjøretøy for transport innenfor industriparken.

Avfallshåndtering

Takket være implementering av ‘rene teknologier’ og strategier for avfallsminimalisering, har vi klart å øke effektiviteten på våre prosesser i tillegg til å redusere avfall generert per produserte enhet. Cosentino-gruppen følger ‘3R-prinsippet’:
 • REDUSERE

  mengden avfall som genereres på arbeidsplassen. For eksempel redusere antallet kopier med 25%.
 • GJENBRUKE

  avfallet som kan brukes på nytt, noe som utvider levetiden til et produkt eller pakning, eller kjøpe produkter i beholdere som kan returneres.
 • RESIRKULERE

  er noe Cosentino gjør på hvert trinn.

Utdrag av råmaterialet fra bergverket gjøres effektivt; opptil 95% av materialet som ekstraheres brukes.

Steinavfall fra produksjonsprosessen som ikke kan gjenbrukes til produksjon av andre produkter brukes til å produsere aggregat. Nesten 100% av slikt avfall resirkuleres til andre typer bruk.

Landskapsrestaurering

Cosentino, gjennom sin forpliktelse overfor miljøet, jobber for å restaurere bergverk for å sikre gjenoppbygging av landskapet og miljøet.

Miljøstrategien bruk i selskapets bergverk ønsker å gjenoppbygge rom slik at landskapet blir reintegrert i miljøet.

Cosentino gjør dette via ulike praksiser som bakkestabilisering, minimalisering av tips og kontroll av naturlig erosjon.

Disse og andre aktiviteter har latt miljøvennlige handlinger i bergverket bli etablert, samt har generert grønt jorddekke med arter som hører hjemme i området.

© Cosentino S.A. All rights reserved