Slide background

I 1940 startet Eduarda og Dudardo Cosentino, foreldrene til de nåværende eierne av Cosentino-gruppen, bergverk og utførelse av grunnleggende marmorbehandling i Macael (Almería).

Opplevelsen Cosentino-familien hadde i marmorsektoren før til at andre generasjon - arbeidende i samme felt - opprettet Mármoles Cosentino, S.A. i 1979. Selskapet, et initiativ fra Francisco Martínez-Cosentino Justo og hans bror Eduardo Martínez-Cosentino, ble opprettet med 17 ansatte. Noen år senere ble den tredje broren, José Martínez-Cosentino, med i selskapet. De hadde ett lite varehus i Barcelona, drevet av Eduardo, som lagret marmor.

I løpet av 1980-tallet utvidet Mármoles Cosentino S.A. sin bedrift til andre deler av Spania og Europa. Men Martínez-Cosentino-brødrene skjønte at deres aktiviteter ikke kunne begrense seg til å bare ekstrahere og behandle hvit Macael-marmor, så de bestemte seg for å skape en strategi for diversifisering og internasjonal ekspansjon ved å investere i forskning og innovasjon.

Ved å følge opp forskning og utvikling, startet Cosentino på et ambisiøst prosjekt som endte med opprettelse av en revolusjonerende fabrikk hvor Silestone® først ble produsert i 1990. Fem år senere var dette produktet en stor suksess blant kjøkkenoverflater.

Takket være deres dedikasjon til forskning og utvikling, ble andre ledende materialer senere skapt i deres respektive sektorer, som ECO by Cosentino®, Cosentinos resirkulerte overflate; SENSA®, selskapets utvalg avb granitt med unik anti-flekkbeskyttelse; og nå nylig, Dekton®, en innovativ, ultra-kompakt overflate som ønsker å revolusjonere verden av arkitektur og design.

Dets sterke forpliktelse til å skape innovative materialer og tilby løsninger av høy verdi til verden av arkitektur og design har alltid vært fulgt av et ønske om å øke selskapets internasjonale tilstedeværelse.

TIDSLINJE

1940-1979

De første medlemmene av familien Martínez-Cosentino jobber på marmorbergverket i Macael og produserer enkle produkter av denne natursteinen.

1979

Brødrene Martínez-Cosentino Justo (andre generasjon i familien) oppretter Mármoles Cosentino S.A.

1985

Cosentino åpner sine første utsalg i Frankrike og Tyskland.

1990

Cosentino utvikler Silestone.

1997

Gruppens første filial opprettes: C&C Nord-Amerika.

1999

Cosentino Nordvest-Europa (Nederland) opprettes.

2000

Cosentino Latin-Amerika (Brasil) opprettes.

2002

Cosentino Storbritannia (London) opprettes.

2003

Cosentino Sør-Tyskland opprettes.

2005

Den nye anti-bakterielle Silestone lanseres. US Stone kjøpes opp.

2006

Cosentino Gøteborg, Cosentino Porto (Portugal) og Cosentino Italia opprettes. Svensk Stemlijo (Malmø-Sverige) kjøpes opp.

2007

Nye logistikkfasiliteter og fabrikker opprettes i Europa og USA. Cosentino opprettes i Mexico.

2008

Cosentino Sveits, Cosentino Belgia og Cosentino Skandinavia opprettes. Sentre åpner i Manchester, Venezia, Berlin, Düsseldorf og Gøteborg.

2009

100% av subsideringen fra USA kjøpes opp.

2010

Arbeidet med å ekspandere Cosentinos industripark for fremtidige fabrikkplaner starter.

2011

Cosentino Australia: Første senter i Sydney.

2012

Internasjonal ekspansjon: USA, Brasil, Norge og Storbritannia.

2013

Dekton lanseres. Cosentino opererer nå i over 70 land.

2014

Cosentino bysenter i Singapore opprettes.

1980

2005

2010

2014

© Cosentino S.A. All rights reserved