Våre ansatte

Slide background

Styrken til
et stort team

MANGFOLD

Menneskene som jobber hos Cosentino er viktige for utvikling og innovasjon av selskapet. De legger alle til verdi og bidrar til at Cosentino er markedsledende. Selskapet har over 2700 ansatte, hvorav 100 jobber på de ulike sentrene som selskapet har i Spania.

Cosentinos ansatte kommer fra 44 ulike land, noe som reflekterer selskapets internasjonale karakter..

Dette mangfoldet bidrar til å skape ulike synspunkter som beriker beslutningene som tas når det gjelder driften av selskapet.

Vaner

Diett
Tobakk
Micro positur

Årvåkenhet

Medisinsk tjeneste
Forebyggende service
Overvåke

SIKKERHET

Forbedring av arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene til ansatte er en prioritet for Cosentino. Selskapet er sterkt forpliktet til å redusere farer. Høye sikkerhetsstandarder er på plass både ved fasilitetene og i løpet av produksjonsprosessene. Opplæring på dette området er derfor vitalt for å skape en sikkerhetskultur.

OPPLÆRING

Velkomstplan


Rettet mot de som begynner å jobbe for selskapet, spiller den en viktig rolle i opplæringen av profesjonelle.

Opplæringskurs for å forme profesjonelle


Opplæringskurs om ‘Elektromekanisk installasjon og vedlikehold av maskineri og produksjon’ tilbys ved Cosentinos opplæringsworkshop, med mål om å skape profesjonelle som kjenner til måten produksjonen fungerer på i dag.

Kontinuerlig opplæring for ansatte


Målet med våre opplæringspolicy for ansatte er å forbedre personlig utvikling, driftseffektivitet, ytelsesbidrag, for å tilby opplæringsverktøy, øke antall ansettelser og føle stolthet av å høre til samt sikre våre ansattes tilfredshet.

LIKHET

Transparens, ikke-diskriminering og like muligheter er svært viktig i Cosentinos utvelgelses- og ansettelsesvilkår.

I 2012 ble likhetsenheten i Cosentino S.A. etablert. Denne enheten inkluderer alle medlemmer av selskapet og sørger for at alle ansettelsessektorer er representert.

Cosentino har også en likhetsplan hvis nettverk av sosialt ansvar og bærekraft selskapet baserer seg på.

Noen av de spesifikke målene vi jobber for å oppnå med denne likhetsplanen er:

  • Maksimere tilgang, utvikling og promotering av kvinner til stillinger med ansvar hvor det i dag fortsatt er få kvinner.
  • Oppfordre inkludering av kvinner i disse profilene, gruppene eller stillingene hvor de er fortsatt underrepresentert.
  • Opplæring av Cosentino-ansatte om likestilling.
  • Inkludering av likhetsverdien på en direkte og proaktiv måte når det gjelder administrasjonsprosesser for ansatte.
  • Øke viktigheten av familieliv blant Cosentino-ansatte og i samfunnet når det gjelder bedriftens sosiale ansvar.
  • Finne riktige balanse mellom jobb og familie for ansatte.
  • Etablere nødvendige mekanismer og prosedyrer for å unngå eller løse situasjoner med seksuell trakassering eller diskriminering.

De ansattes meninger er et fundamentalt aspekt for ledelsen av et selskap å ta i betraktning, og som et resultat av dette, ble idéprogrammet etablert...

Programmet ble etablert som et initiativ for ansatte til å komme med forslag for å forbedre prosesser eller angående nye produkt- eller forretningsideer.

Hver sjette måned avholdes et møte for å evaluere alle de foreslåtte ideene og belønne de som har kommet med forbedringer av selskapet.

© Cosentino S.A. All rights reserved